• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

Szkoła Odkr. Talentów

Wspaniałe podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu Szkołą Odkrywców Talentów
 
Zespół Szkół Ekonomicznych to pierwsza szkoła ponadgimnazjalna w Przemyślu, która uzyskała w roku szkolnym 2010 / 2011 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall i został umieszczony na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów, znajdującej się na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl. Tak prestiżowe wyróżnienie na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy szkołami i pomóc w dotarciu do nich zainteresowanym uczniom i rodzicom. Przyznanie tytułu świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Jest to możliwe dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb i zdolności każdego ucznia na miarę jego osobistych zdolności, możliwości i talentów.
 
 
 
Szkoła otrzymała ministerialne wyróżnienie za pracę z uczniami w zakresie następujących obszarów:
 
I. Wolontariat i aktywność obywatelska to działalność Szkolnego Koła Caritas; udział w akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim: WOŚP, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, krwiodawstwo, uroczystości ku czci żołnierzy AK, opieka nad pomnikami historii itp. Wolontariusze są finalistami Ogólnopolskiego Konkursu "8 Wspaniałych", Stypendystami Prezesa RM.
 
II. Praca z uczniem zdolnym - olimpiady i konkursy z zakresu edukacji ekonomiczno - prawniczej - tematyka interdyscyplinarna. Olimpiady z prawa, wiedzy o UE, konkursy ekonomiczne. Warsztaty dla uczniów: uczelnie, CIiPKZ przy UP, OHP, Targi Edukacji i Pracy itp..
Uczniowie są Finalistami etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, Konkursu Wiedzy o Gospodarce, mają publikację pracy w konkursie "Najskuteczniejsze formy reklamy instytucji finansowych", są laureatami I st. Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, laureatami Konkursu o Indeks PWSW, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Małego Rocznika Statystycznego, Konkursu z Rachunkowości itp.
 
III. "Firmy Ćwiczeniowe - Szkoła Przyszłych Przedsiębiorców" - projekt realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Polska - Republika Słowacka mający na celu promowanie przedsiębiorczych postaw i ograniczanie bezrobocia. 
Uczniowie co roku uczestniczą, zdobywają nagrody, wyróżnienia w Międzynarodowym Pokazie Firm Ćwiczeniowych organizowanym przez Obchodną Akademię w Svidniku. Uczestniczą w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości. Szkoła posiada Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości.
 
IV. Zajęcia sportowo - artystyczne to połączenie sportu z pasją do fotografii. W szkole działa Szkolna Agencja Fotograficzna SzAFA. Uczniowie wspierani przez nauczycieli i dyrekcję uczestniczą w plenerach, rajdach, kuligach, zaj. na lodowisku, basenie. Reprezentują szkołę i osiągają sukcesy na zawodach sportowych np. piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, łyżwiarstwo, piłka siatkowa, ręczna itp.
 
Jest nam niezmiernie miło, że Zespół Szkół Ekonomicznych dzięki wspólnej pracy uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji znalazł się w gronie Szkół Odkrywców Talentów.
 
Tekst: Beata Damaszko - inicjatorka zgłoszenia szkoły do ministerialnego programu
Zdjęcia: Patrycja Drapała, Katarzyna Iwachów, Marek Włoch