• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

Paderborn

Współpraca » Paderborn

Współpraca z Paderborn
 
14 maja 1993 r. Prezydent Przemyśla Mieczysław Napolski oraz Burmistrz Miasta Paderborm w Westfalii Wilhem Lűke podpisali Deklarację Przyjaźni.
 
W Paderborm od lat funkcjonuje Ludwig-Erhard-Schule, szkoła o podobnym profilu kształcenia jak Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu. Szkoła w Paderborn szczyci się ponad 100-letnią tradycją, funkcjonuje bowiem od roku 1893. Obecnie nosi imię Ludwiga Erharda twórcy i realizatora 'niemieckiego cudu gospodarczego' po drugiej wojnie światowej.
 
W czerwcu 1994 r. Przemyśl odwiedziła delegacja miasta Paderborn na czele z Burmistrzem Wilhelmem Lűcke i dwaj nauczyciele Ludwig-Erhard-Schule, Arnold Gärtner oraz Martin Benkert.
Właśnie z ich inicjatywy, a także przy pomocy radnych miasta Przemyśla doszło do pierwszego kontaktu naszej szkoły i Ludwig-Erhard-Schule.
 
W maju 1996 r. delegacja naszej szkoły w składzie:
 
Zenon Koszelnik  - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
Lucyna Gajda
Lucyna Marcol
Antoni Prokopowicz
Adam Winiarski
 
odwiedziła Ludwig-Erhard-Schule w Padeborn z zamiarem poznania niemieckiej szkoły i skonkretyzowania warunków współpracy.
 
We wrześniu 1997 r. gościła w naszej szkole delegacja nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Paderborn:
 
Christiane Künkler
Martin Benkert
Arnold Gärtner
Christoph Springer
 
Został przedyskutowany program współpracy, terminy wizyt.
 
W pierwszym spotkaniu młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych z Przemyśla i Ludwig-Erhard-Schule z Paderborn, które miało miejsce od 14-20 marca 1998 r. wzięło udział 20 uczniów i 3 nauczycieli. Podczas pobytu został podpisany 'Dokument przyjaźni'.
 
Na podstawie tej umowy najważniejszym zadaniem naszej współpracy jest wymiana uczniów w celu pogłębiania przyjaźni i wszechstronnej współpracy między narodami. Rewizyta uczniów Ludwig-Erhard-Schule w Przemyślu odbyła się w dniach 14-19 czerwca 1999 r.
 
Kolejne spotkanie młodzieży w Paderborn miało miejsce w dniach 12-20 listopada 1999 r., a wizyta gości niemieckich w dniach 27 maja - 1 czerwca 2000 r. Wymiana uczniów naszych szkół odbywa się każdego roku.
 
Od ubiegłego roku współpraca poszerzyła się o praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu w Paderborn.
 
W lipcu 2003 r. dwaj uczniowie klasy 4f Marek Tyczka i Tomasz Żurawski odbywali 4-tygodniową praktykę w Urzędzie Miasta Paderborn.
 
Prowadzenie programu współpracy i wymiany młodzieży daje możliwość lepszego poznania języka, kultury, pozwala na przełamanie barier i pokonanie stereotypów polsko-niemieckich. Nawiązano wiele przyjaźni, które utrzymują się nawet po skończeniu nauki w szkole.