• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

Lwów

Współpraca » Lwów

Współpraca ze Lwowem
 
Wyższe Studium Restauracyjnego Serwisu i Turystyki z siedzibą we Lwowie - placówka oświatowa, istnieje od 1954. Zatrudnia 32 wykładowców oraz 70 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
 
Studium zajmuje się kształceniem młodzieży w kierunku uzyskania kwalifikacji w zawodach: kucharz, cukiernik, kelner, sprzedawca, technolog żywienia, agent turystyki, handlowiec. Placówka dysponuje bazą materialno- techniczną w postaci hotelu, restauracji, sal konferencyjnych, pracowni komputerowej, a przede wszystkim centrum symulacyjnego dla potrzeb zarządzania firmą. Wyżej wymienione obiekty obsługiwane są przez uczniów szkoły.
 
Jest to wiodąca placówka w zakresie kształcenia w zawodach ekonomicznych, handlowych i usługowych we Lwowie, a tym samym najbardziej odpowiednia do nawiązania efektywnej współpracy.
 
Historia współpracy
 
Październik 2003 r. - udział nauczycieli naszych szkół w konferencji "Systemy edukacyjne w Polsce i na Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego" zorganizowanej przez ODN w Przemyślu.
 
Grudzień 2003r. - wizyta nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu we Lwowie - rozmowy dotyczące współpracy szkół, wymiany młodzieży, realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć, poznanie bazy dydaktycznej szkoły partnerskiej oraz sposobów kształcenia i odbywania praktyk zawodowych.
 
13 -15 maja 2004r. - wizyta delegacji ukraińskiej w Przemyślu - podpisanie Deklaracji współpracy.
 
Tekst: Zenona Koziak