• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
 • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
 • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

I NAGRODA - INDEKS na kierunek studiów Administracja na rok akademicki 2013/2014/2015

Rok szkolny 2012 / 2013 »  I NAGRODA - INDEKS na kierunek studiów Administracja na rok akademicki 2013/2014/2015

2013-06-10 10:38

 I NAGRODA - INDEKS na kierunek studiów Administracja na rok akademicki 2013/2014/2015 w konkursie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

W konkursie na pracę pisemną pt. „Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce“ I miejsce zdobyła Klaudia Waciak z kl. III b z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu – pod opieką merytoryczną Beaty Damaszko i w nagrodę otrzymała indeks na kierunek studiów Administracja na rok akademicki 2013/2014/2015. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Dobrowolska kl. I b, Katarzyna Niewęgłowska kl. II b i Marcin Ryś kl. I b. Sukces jest zwieńczeniem pracy Nauczycieli i Dyrekcji: p. Adama Winiarskiego i p. Lucyny Marcol, którzy wspierali i zachęcali uczniów do udziału w licznych olimpiadach konkursach.

Na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czytamy:

„ Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na pracę pisemną pt. „Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce“!

 Komitet Konkursowy w składzie:

Przewodniczący: Ks. Prof. dr hab. Piotr Stanisz – Dziekan WPPKiA
Prof. dr hab. Magdalena Pyter – Dyrektor Instytutu Administracji KUL
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek
Prof. dr hab. Paweł Fajgielski
Ks. Prof. dr hab. Sylwester Kasprzak
Prof. dr hab.
Maciej Rudnicki
Dr hab. Rafał Biskup
Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski

w dniach 22 – 30 kwietnia 2013 roku dokonał oceny prac nadesłanych przez uczestników i wyłonił laureatów konkursu. 

I miejsce 
Klaudia Waciak
(Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.K. Baczyńskiego w Przemyślu)

II miejsce
Robert Gębal
(Zespół Szkół nr 1im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach)

III miejsce
Richard Lemonnier
(I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Chełmie)

Ponadto, Komitet Konkursowy postanowił także wyróżnić następujące osoby: 

 • Magdalena Dobrowolska (Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.K. Baczyńskiego w Przemyślu)
 • Joanna Łapa (VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Chrzanowskiej w Tarnowie)
 • Piotr Kuczera (VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Chrzanowskiej w Tarnowie)
 • Katarzyna Niewęgłowska (Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.K. Baczyńskiego w Przemyślu)
 • Urszula Pasierbek (Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej)
 • Agnieszka Pilarczyk (Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej)
 • Agnieszka Ryszkiewicz (Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie)
 • Marcin Ryś (Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.K. Baczyńskiego w Przemyślu)
 • Aneta Sucharzewska (I Liceum Ogólnokształcace im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku)
 • Kinga Żydek (Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach).

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy uczniów na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu.

Konkurs swoim patronatem objęli:

Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Minister Edukacji Narodowej
Pani Krystyna Szumilas

Marszałek Województwa Lubelskiego
Pan Krzysztof Hetman

Ponadto, patronat medialny nad wydarzeniem objęło:

Radio Lublin. ”

Tekst: Beata Damaszko w oparciu o stronę http://www.kul.pl/wyniki-konkursu-na-prace-pisemna-pt-funkcjonowanie-wybranej-instytucji-publicznej-w-polsce