• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

Wykaz podręczników 2013/2014

Strona główna » Wykaz podręczników 2013/2014

2013-06-29 10:46

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA

ROK SZKOLNY  2013/2014

 

 KLASA   I  TECHNIKUM     

 

zawód: technik ekonomista,   technik handlowiec

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 „Ponad  słowami”  cz. I

 M. Chmiel,E. Kostrzewa,

Wyd. Nowa Era  

„Ponad  słowami” cz. II

 M. Chmiel, A. Równy

Wyd. Nowa Era  

2012-01-27

 

 

 

 

2012-07-11

425/1/2012

 

 

 

 

425/2/2012

 

 

  2.

historia

Wyd. OPERON ,   zakres podstawowy  „Ciekawi  świata”

I.Ustrzycki

 

 

2012-03-28

 

 

506/2012

 

 

  3.

matematyka

M.Kurczeb, E.Kurczeb, E.Świda   MATEMATYKA – podręcznik do liceum i techników –  zakres podstawowy  i  rozszerzony  kl. I

Nowa podstawa programowa  2012 – Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof  Pazdro  Zbiór zadań 

kl. I

 

 

 

 

2012-05-08

 

 

563/1/2012

 

 

  5.

chemia

Wyd. Nowa Era  Zakres podstawowy „To jest chemia” – podręcznik dla szkół  ponadgimnazjalnych.

Romuald  Hassa, Aleksandra Mzigod

 

 

2012-02-03

 

 

438/2012

 

 

  6.

biologia

Wyd. Nowa Era  „Biologia na czasie” – zakres podstawowy

Bodnar,  Krzeszowiec-Jeleń,  Czachorowski

 

 

2012-02-14

 

 

450/2012

 

 

  7.

geografia

Wyd. Nowa  Era  „OBLICZA GEOGRAFII”  zakres podstawowy

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiederman

 

 

2012-01-31

 

 

433/2012

 

 

  9.

edukacja dla bezpieczeństwa

Wyd. Nowa Era  Jarosław Słoma  „Żyję  i  działam  bezpiecznie”

podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

 

 

2012-01-27

 

 

426/2012

 

 

10.

język angielski

Wyd. Macmillan  -  Dawid Spencer  „GATEWAY” 1

2012-01-18

421/1/2012

 

 

Wyd. Macmillan  -  Dawid Spencer  „GATEWAY” 2  zakres rozszerzony

 

 

2012-04-12

421/2/2012

 

 

11.

język niemiecki

Wyd. WSIP  “Motive 1”,

A. Jarząbek, D.Koper: Motive 1,

 

 

2010- 08-23

289/1/2010

 

 

12.

język niemiecki

„Alles klar”

 K.Łuniewska, U.tworek, Z.Wąsik, M.Zagórna; WSiP

 

 

2010-07-01

281/1/2010

 

 

13.

podstawy ekonomii

    zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

14.

działalność gospodarcza

    zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

15.

podstawy prawa

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

16.

planowanie
w organizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

pracownia ekonomiczna

Wyd.  PADUREK  „Gospodarowanie zasobami  majątkowymi  i środkami pieniężnymi”

 

 

 

 

 

 

18.

podstawy przedsiębiorczości

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 


 

zawód: technik handlowiec

1.

towar jako przedmiot handlu

 

 

 

 

zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  2.

organizacja
i technika sprzedaży

zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  3.

elementy ekonomii

zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  4.

pracownia sprzedaży

zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM     

zawód: technik architektury krajobrazu

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

podstawy architektury krajobrazu

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

rośliny ozdobne
w architekturze  krajobrazu

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

projekty obiektów  architektury krajobrazu

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

prace w obiektach architektury krajobrazu

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

KLASA   II         TECHNIKUM     

 

zawód: technik  ekonomista

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski     

Ponad słowami”  wyd. Nowa Era (cz.1)

M.Chmiel, A.Równy

 

 

 

 

2013-04-05

 

 

425/3/2013

 

 

 

 

  2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka

M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   MATEMATYKA – podręcznik do liceum i techników –  zakres podstawowy  i  rozszerzony  kl. I

Nowa podstawa programowa  2012 – Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof  Pazdro  Zbiór zadań 
kl. I

 

 

2012-05-08

 

 

563/1/2012

 

 

M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   MATEMATYKA – podręcznik do liceum i techników –  zakres podstawowy  i  rozszerzony  kl. II

Nowa podstawa programowa  2012 – Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof  Pazdro  Zbiór zadań

kl. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.

historia

 

 

Historia I  cz. I i II  Wyd. OPERON  zakres podstawowy

 

 

 

 

2012-03-28

 

 

506/2012

 

 

  4.

geografia rozszerzona

T.Rachwał  „Oblicze geografii 2”

Wyd. Nowa Era

 

 

2013

 

 

501/2/2013

 

 

  5.

wiedza o kulturze

Wyd. Nowa Era  M.Bokiniec i inni

„Spotkanie z kulturą”

 

 

 

 

2012-02-14

 

 

449/2012

 

 

  6.

podstawy przedsiębiorczości

 

Jak w kl. I

 

 

 

 

 

 

  7.

język angielski

Podstawowy  A2   Dawid  Spencer

„Gateway 1”

 

 

 

Rozszerzony  B1  Dawid  Spencer

„Gateway 2”

 

 

2012-01-18

 

 

 

 

2012-04-12

421/1/2012

 

 

 

 

421/2/2012

 

 

  8.

język niemiecki

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

  9.

działalność gospodarcza

Zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9.

podstawy prawa

Wyd. WSIP  Joanna Ablewicz  Funkcjonowanie przedsiębiorstw cz. ! – podstawy prawa”

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 10

planowanie organizacji

 

 

 

 

 

 

Zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

sprawozdawczość w organizacji

 

 

Zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

język  obcy zawodowy

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.

pracownia ekonomiczna

 

 

Zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KLASA   II         TECHNIKUM     

zawód: technik  architektury krajobrazu

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

rośliny ozdobne
w architekturze  krajobrazu

A.Bernaciak, J.Okniecka, W.Smogorzewska  „Rosliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.2”

cz. 3  Piotr Latocka

cz. 4  Piotr Latocka

cz. 5 A.Nizińska , A.Maśka, E.Gadomska

 

 

 

 

15/2007

 

 

 

 

22/2005

26/2006

16/2008

 

 

  2.

projekty obiektów architektury krajobrazu

Wyd. Hortpress  E.Gadomska

„Podstawy architektury krajobrazu cz. 3”

 

 

2011

 

 

 

 

  3.

prace w obiektach architektury krajobrazu

 

 

Wyd. Hortpress   K.Jóźwik-Jaworska „Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu”

 

 

2012

 

 

 

 

  4.

biologia

Wyd. Nowa Era  „Biologia na czasie cz. 1”

2012

564/1/2012

 

 

  

zawód: technik handlowiec

 

  1.

towar jako przedmiot handlu

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.

organizacja
i technika sprzedaży

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  3.

marketing
w działalności handlowej

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  4.

obsługa klientów

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  5.

pracownia sprzedaży

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

KLASA   III      TECHNIKUM     

 

zawód: technik  ekonomista

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 

 

Wyd. STENTOR   E.Paczoska  „Przeszłość to dziś” (kl. II, cz. 2)

 

 

50/04

 

 

  2.

historia

 

 

Wyd. OPERON   „Historia”  cz. 2

 

 

 

 

 

 

  3.

wiedza o kulturze

 

 

Wyd. STENTOR   Z.Majchrowski
i in.  „Człowiek – twórca kultury”

 

 

387/03

 

 

  4.

matematyka

 

 

Wyd. PAZDRO  M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   „Matematyka” podręcznik do kl. II  zakres podstawowy

Zbiór zadań kl. II

(stara  podstawa  programowa)

 

 

 

 

 

 

  5.

biologia

 

 

Wyd. OPERON  (kont.)  „Biologia cz.1  zakres podstawowy

2002

171/02

 

 

  6.

geografia

 

 

Wyd. OPERON   „Geografia” cz 1

zakres podstawowy

2002

169/02

 

 

  7.

język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.

język niemiecki

„Hier Und da” 2          gr. I

„Hier Und da” 3          gr. II

 

 

 

 

 

 

  9.

język francuski

Wyd.  PWN  „Deja-u”   2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

prawo

 

 

Wyd. Ekonomik   J. Musiałkiewicz

„Elementy  prawa”

 

 

37/97

 

 

11.

ekonomika

Wyd. WSIP  D.Dębski  „Ekonomika i organizacja przedsiębuirstw”

 

 

 

 

 

 

 

31/06

 

 

12.

rachunkowość

Bożena Padurek  „Rachunkowość przedsiębiorstw” cz. II

 

 

 

 

 

04/2008

 

 

13.

pracownia  ekonomiczna

B.Padurek  Technologie informatyczne w rachunkowości”

 - ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

14.

specjalizacja

Ryczałt  karta podatkowa

podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zawód: technik handlowiec

  

 

1.      

ekonomika handlu

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

2.      

rachunkowość handlowa

 

 

B.Padurek   „Rachunkowość handlowa”   (zamawia szkoła)

 

 

 

 

06/2008

 

 

  3.

marketing

 

 

E.Maliszewski „Marketing”

 

 

18/2007

 

 

4.

towaroznawstwo

Wyd. WSIP  Krajewska, Sikora, Skrzypek  „Towaroznawstwo”

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

działalność przedsiębiorstwa handlowego

 

 

Zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  6.

pracownia informatyczno - handlowa

 

 

B.Padurek  „Technologie informacyjne w rachunkowości” – ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

  

KLASA   III c     TECHNIKUM      zawód: technik  architektury krajobrazu / technik agrobiznesu

 

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 

 

Wyd. STENTOR   E.Paczoska  „Przeszłość to dziś” (kl. II, cz. 2)

 

 

 

 

 

50/04

 

 

  2.

historia

 

 

jak w technik ekonomista

 

 

 

 

 

 

  3.

matematyka

 

 

Wyd. PAZDRO  M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   „Matematyka” podręcznik do kl. II  zakres podstawowy

Zbiór zadań kl. II

(stara  podstawa  programowa)

 

 

 

 

 

 

  4.

biologia

 

 

Wyd. OPERON  (kont.)  „Biologia cz.1  zakres podstawowy

 

 

2002

171/02

 

 

  5.

geografia

 

 

kontynuacja

 

 

 

 

 

 

  6.

język angielski

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  7.

język niemiecki

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  8.

ochrona i kształtowanie krajobrazu

E.Gadowska  „Podstawy  architektury  krajobrazu” cz. II

2011

 

 

 

 

 9.

rośliny ozdobne

 

 

Wyd. HORTPRESS

„ Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu”  cz. II

2007

15/2007

 

 

10.

urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

Wyd. HORTPRESS  E.Gadowska, K.Gadowski  „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni” cz. II

 

 

2011

 

 

 

 

11.

podstawy projektowania architektury krajobrazu

Wyd. HORTPRESS   E. Gadowska

„Podstawy architektury krajobrazu” cz. III

 

 

2011

 

 

 

 

12.

eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów

Wyd. WSIP „Mechanizacja ogrodnictwa”  cz. 1 J.Kowalczuk

 

 

 

 

 

 

13.

prowadzenie działalności gospodarczej

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

14.

technika biurowa i komputerowa

Wyd. WSIP  „Technika pracy biurowej” cz. 2

 

 

5/03

 

 

15.

elementy rachunkowości

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

16.

przepisy ruchu drogowego

A.Kulczyński  „Kierowcy kategorii B”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

marketing

w agrobiznesie

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

18.

język obcy

w agrobiznesie

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

19.

ekonomika agrobiznesu

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

20.

przedsiębiorczość firm

Wyd. WSIP  E.Niedzielski Przedsiębiorczość”

 

 

 

 

 

 

21.

rynek rolny

Wyd. FAPA  Iwan Zalewski, Chodziera  „Rynek Rolny”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA   IV        TECHNIKUM      zawód:  technik  ekonomista

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 

 

Wyd. Stentor  „Przeszłość to dziś” (kl. III)  J.Kopański

 

 

 

 

200/04

 

 

  2.

matematyka

 

 

Wyd. PAZDRO  M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   Zbiór zadań do kl. III  „Powtórka przed maturą”  poziom podstawowy

Wyd. AKSIOMAT   „Arkusze maturalne”  poziom  podstawowy

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.

geografia - zakres rozszerzony

Wyd.  OPERON  cz # zakres rozszerzony  „Geografia”

 

 

 

2003

421/2003

 

 

  4.

historia

 

 

Wydz.  OPERON  cz. 2,  cz. 3

„Historia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.

wiedza o społeczeństwie

Wyd. WSIP  K.K.Wojtaszczyk  „WIEDZA  O SPOŁECZEŃSTWIE”

 

 

 

 

 

 

  6.

biologia

 

 

Wyd. OPERON „Biologia” cz.2

zakres podstawowy

 

 

2003

242/2003

 

 

  7.

prawo

Wyd. Ekonomik   J. Musiałkiewicz

„Elementy  prawa”

 

 

 

 

 

37/97

 

 

 

 

  8.

ekonomika

Wyd.  EKONOMIK

J.Musiałkiewicz  „Marketing”  książka + ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

31/97

 

 

 

 

  9.

rachunkowość

 

 

 

 

B.Padurek  „Rachunkowość przedsiębiorstw” cz. III i IV

(zamawia szkoła)

 

 

04/2008

 

 

 

 

10.

pracownia

 

 

B.Padurek  - Zeszyt  testów
i ćwiczeń  przygotowujących  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodowe  technik ekonomista

 

 

 -

 

 

-

 

 

11.

język obcy zawodowy

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

12.

specjalizacja

 

 

Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodowe  technik ekonomista

 

 

 

 

 

 

13.

język angielski

 

 

Wyd.  PEARSON   „ Repetytorium maturalne”. Podręcznik do języka angielskiego  - poziom podstawowy

 

 

 

2011-07-08

 

 

351/2011

 

 

14.

język niemiecki

 

 

3c i 3a  „Repetytorium maturalne”  (kont) 

3c poziom podstawowy  „HIER UND  DA”

 

 

 

 

 

 

15.

język francuski

 

 

Wyd.  PWN  „Deja-u”   2/3

 

 

 

 

 

 

 

KLASA   IV        TECHNIKUM      zawód:  technik  handlowiec


 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 

 

Wyd. Stentor  „Przeszłość to dziś” (kl. III)  J.Kopański

 

 

200/04

 

 

  2.

historia

 

 

jak w ekonomiście

 

 

 

 

 

 

  3.

wos

 

 

jak w ekonomiście

 

 

 

 

 

 

  4.

matematyka

 

 

Wyd. PAZDRO  M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   Zbiór zadań do kl. III  „Powtórka przed maturą”  poziom podstawowy

Wyd. AKSIOMAT   „Arkusze maturalne”  poziom  podstawowy

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.

biologia

 

 

Wyd. OPERON „Biologia” cz.2

zakres podstawowy

 

 

2003

242/2003

 

 

  6.

język angielski

 

 

Wyd.  PEARSON   „ Repetytorium maturalne”. Podręcznik do języka angielskiego  - poziom podstawowy

 

 

2011-07-08

 

 

351/2011

 

 

  7.

język niemiecki

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  8.

geografia

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  9.

ekon. handlu

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

10.

rach. handlu

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

11.

język obcy zawodowy

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

działalność

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

13.

prac. inf. handlowa

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

zawód: technik agrobiznesu

 

 

  1.

elementy rachunkowości

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  2.

marketing
w agrobiznesie

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  3.

język obcy
w agrobiznesie

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  4.

ekonom. agrobizn.

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  5.

zarządzanie firmą

 

 

zostanie podane we wrześniu

 

 

 

 

 

 

  6.

rynek rolny

 

 

zostanie podane we wrześniu