• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

Wykaz podręczników

Strona główna » Wykaz podręczników

2016-07-25 12:16

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA

ROK SZKOLNY  2016/2017

 

 

KLASA   I  a      TECHNIKUM      zawód: technik ekonomista

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 „Ponad  słowami”  cz. I

 M. Chmiel,E. Kostrzewa,

Wyd. Nowa Era  

„Ponad  słowami” cz. II

 M. Chmiel, A. Równy

Wyd. Nowa Era  

 

2012-01-27

 

 

2012-07-11

425/1/2012

 

 

425/2/2012

 

  2.

historia

Wyd. OPERON ,   zakres podstawowy  „Ciekawi  świata”

I.Ustrzycki

 

 

2012-03-28

 

506/2012

 

  3.

 

podstawy  przedsiębiorczości

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

  4.

matematyka

M.Kurczeb, E.Kurczeb, E.Świda   MATEMATYKA – podręcznik do liceum i techników –  zakres podstawowy  i  rozszerzony  kl. I

Nowa podstawa programowa  2012 – Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof  Pazdro  Zbiór zadań 

kl. I

 

 

2012-05-08

 

563/1/2012

 

 5.

geografia

 

 

Wyd. Nowa  Era  OBLICZA  GEOGRAFII” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych  - zakres podstawowy

Radosław Uliszak Krzysztof Wiedermenn

 

 

2012

433/2012

 

 6.

biologia

 

Wyd.  Nowa Era   „Biologia na czasie” – zakres  podstawowy

:Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń,
Stanisław Czachorowski

 

 

2012-02-14

 

450/2012

 

 7.

chemia

 

 

Wyd. Nowa Era  Zakres podstawowy

„To jest chemia” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Romuald  Hassa, Aleksandra Mzigod

 

2012-02-03

 

438/2012

 

  8.

fizyka

 

Wyd. WSiP „Świat fizyki”- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych ,

pod. red. M. Fiałkowskiej

 

394/2011/2015

394/2011/20015

 

  9.

informatyka

 

 

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

10.

edukacja  dla bezpieczeństwa

Wyd. Nowa Era  Jarosław Słoma  „Żyję  i  działam  bezpiecznie”

podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

 

2012-01-27

 

426/2012

 

11.

działalność gospodarcza

Wyd. WSiP „Funkcjonowanie przedsiębiorstw cz.2 Podstawy funkcjonowania” D. Dębski,

P. Dębski

2013

45/2013

 

12.

podstawy ekonomii

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

13.

podstawy prawa

 

Wyd. WSiP  „Funkcjonowanie przedsiębiorstw cz. I  Podstawy prawa „
Joanna Ablewicz      A. 35.1

 

 

2013

 

 

14.

planowanie

w organizacji

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

15.

pracownia ekonomiczna

 

Podręczniki zamawia szkoła 
(Wyd. Padurek)

 

 

 

 

16.

język niemiecki

 

Zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

17.

język angielski

 

  MATURA FOCUS /Sue Kay/ Pearson

Poziom będzie wybrany we wrześniu

2015

672/1/2014/

2015

 

 

KLASA   I   b     TECHNIKUM      zawód: technik handlowiec

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 „Ponad  słowami”  cz. I

 M. Chmiel,E. Kostrzewa,

Wyd. Nowa Era  

„Ponad  słowami” cz. II

 M. Chmiel, A. Równy

Wyd. Nowa Era  

2012-01-27

 

 

2012-07-11

425/1/2012

 

 

425/2/2012

 

  2.

historia

Wyd. OPERON ,   zakres podstawowy  „Ciekawi  świata”

I.Ustrzycki

 

2012-03-28

 

506/2012

 

  3.

podstawy przedsiębiorczości

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

 4.

geografia

 

 

Wyd. Nowa  Era  OBLICZA  GEOGRAFII – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych  - zakres podstawowy

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermenn

 

 

2012

433/2012

 

 5.

biologia

Wyd.  Nowa Era   „Biologia na czasie” – zakres  podstawowy

:Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń,
Stanisław Czachorowski

 

 

2012-02-14

 

450/2012

 

 6.

chemia

Wyd. Nowa Era  Zakres podstawowy

„To jest chemia” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Romuald  Hassa, Aleksandra Mzigod

 

 

2012-02-03

 

438/2012

 

 7.

fizyka

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

 8.

matematyka

M.Kurczeb, E.Kurczeb, E.Świda   MATEMATYKA – podręcznik do liceum i techników –  zakres podstawowy  i  rozszerzony  kl. I

Nowa podstawa programowa  2012 – Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof  Pazdro  Zbiór zadań 

kl. I

 

 

2012-05-08

 

563/1/2012

 

 9.

informatyka

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

10.

edukacja dla bezpieczeństwa

Wyd. Nowa Era  Jarosław Słoma  „Żyję  i  działam  bezpiecznie”

podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

 

2012-01-27

 

426/2012

 

11.

język niemiecki

 

 

 

Zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

12.

język angielski

MATURA FOCUS/ Sue Kay/ Pearson

Poziom zostanie podany we wrześniu po teście poziomującym

 

2015

672/1/2014/

2015

 

13.

towar  jako przedmiot handlu

 

 

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

 

14.

organizacja
i technika sprzedaży

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

 

15.

 

elementy ekonomii

 

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

16.

pracownia sprzedaży

Sprzedaż towarów cz. 1

Wyd.  WSiP

Kwalifikacja  A. 18. 2

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA   I  b      TECHNIKUM      zawód: technik architektury krajobrazu

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 „Ponad  słowami”  cz. I

 M. Chmiel,E. Kostrzewa,

Wyd. Nowa Era  

„Ponad  słowami” cz. II

 M. Chmiel, A. Równy

Wyd. Nowa Era  

 

2012-01-27

 

 

2012-07-11

425/1/2012

 

 

425/2/2012

 

  2.

historia

Wyd. OPERON ,   zakres podstawowy  „Ciekawi  świata”

I.Ustrzycki

 

 

2012-03-28

 

506/2012

 

  3.

podstawy przedsiębiorczości

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

 

  4.

geografia

 

 

Wyd. Nowa  Era  OBLICZA  GEOGRAFII – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych  - zakres podstawowy

R. Uliszak , K. Wiedermenn

 

2012

433/2012

 

  5.

biologia

Wyd.  Nowa Era   „Biologia na czasie” – zakres  podstawowy

:Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń,
Stanisław Czachorowski

 

 

2012-02-14

 

450/2012

 

  6.

chemia

Wyd. Nowa Era  Zakres podstawowy

„To jest chemia” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Romuald  Hassa, Aleksandra Mzigod

 

 

2012-02-03

 

438/2012

 

  7.

fizyka

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

  8.

matematyka

M.Kurczeb, E.Kurczeb, E.Świda   MATEMATYKA – podręcznik do liceum i techników –  zakres podstawowy  i  rozszerzony  kl. I

Nowa podstawa programowa  2012 – Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof  Pazdro  Zbiór zadań 

kl. I

 

 

2012-05-08

 

563/1/2012

 

  9.

informatyka

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

 

10.

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

Wyd. Nowa Era  Jarosław Słoma  „Żyję  i  działam  bezpiecznie”

podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

 

2012-01-27

 

426/2012

 

11.

język angielski

Matura Fokus

Poziom zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

12.

język niemiecki

 

 

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

13.

podstawy architektury krajobrazu

Podstawy architektury krajobrazu cz. II

Wyd. Hoetpress

 

 

 

 

14.

rośliny ozdobne
w architekturze krajobrazu

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. I, II

Wyd. Hortpress

 

 

 

15.

projekty obiektów architektury krajobrazu

Podstawy architektury krajobrazu cz. I

Wyd. Hortpress

 

 

 

 

 

16.

prace w obiektach  architektury krajobrazu

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA   II a      TECHNIKUM      zawód: technik  ekonomista

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski     

Ponad  słowami”  wyd. Nowa Era

kl. II cz. 1

M. Chmiel, A. Równy

 

 

2013-04-05

 

425/3/2013

 

 

  2.

 

 

 

 

 

matematyka

M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   MATEMATYKA – podręcznik do liceum i techników –  zakres podstawowy  i  rozszerzony  kl. I

Nowa podstawa programowa  2012 – Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof  Pazdro  Zbiór zadań 
kl. I

 

2012-05-08

 

563/1/2012

 

M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   MATEMATYKA – podręcznik do liceum i techników –  zakres podstawowy  i  rozszerzony  kl. II

Nowa podstawa programowa  2012 – Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof  Pazdro  Zbiór zadań

kl. II

 

 

 

 

 

  3.

historia

 

Historia I  cz. I i II 
Wyd. OPERON 
zakres podstawowy

 

2012-03-28

 

506/2012

 

  4.

geografia rozszerzona

T.Rachwał  „Oblicze geografii 1”

Wyd. Nowa Era

 

 

2013

 

501/2/2013

 

  5.

wiedza o kulturze

Wyd. Nowa Era  M.Bokiniec i inni

„Spotkania  z  kulturą”

 

2012-02-14

 

449/2012

 

  6.

podstawy przedsiębiorczości

 

Wyd.  OPERON   

„Podstawy przedsiębiorczości”

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek

 

 

 

  7.

język angielski

MATURA FOCUS/ Sue Kay/

Pearson

Poziom zostanie podany we wrześniu

 

2015

672/1/2014/

2015

 

  8.

język niemiecki

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

  9.

działalność gospodarcza

 

Wyd. WSiP  „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa” cz. 2

 

 

 

 

10.

podstawy prawa

Wyd. WSIP  Joanna Ablewicz  Funkcjonowanie przedsiębiorstw cz. I – podstawy prawa”

 

 

2013

 

 

 11.

planowanie w organizacji

 

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

12.

sprawozdawczość w organizacji

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

13.

język  obcy zawodowy

 

Podręcznik zostanie podany we wrześniu

 

 

 

 

 

 14.

pracownia ekonomiczna

 

Podręczniki zamawia szkoła

(Wyd. Padurek)

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA   II   b    TECHNIKUM      zawód: technik  architektury krajobrazu

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

rośliny ozdobne
w architekturze  krajobrazu

A.Bernaciak, J.Okniecka, W.Smogorzewska  „Rosliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.2”

cz. 3  Piotr Latocka

cz. 4  Piotr Latocka

cz. 5 A.Nizińska , A.Maśka, E.Gadomska

 

 

15/2007

 

 

22/2005

26/2006

16/2008

 

  2.

projekty obiektów architektury krajobrazu

Wyd. Hortpress  E.Gadomska

„Podstawy architektury krajobrazu cz. 3” ,

 

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz.I,  cz.II tom 1

 

2011

 

 

2009

 

 

 

10/2005

 

  3.

prace w obiektach architektury krajobrazu

 

Wyd. Hortpress   K.Jóźwik-Jaworska „Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu”

 

2012

 

 

  4.

biologia

Wyd. Nowa Era  „Biologia na czasie cz. 1”  zakres rozszerzony

2012

564/1/2012

 

 

zawód: technik handlowiec

  1.

towar jako przedmiot handlu

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

  2.

organizacja
i technika sprzedaży

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

  3.

marketing
w działalności handlowej

 

 

Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

     

 

   

 

  4.

obsługa klientów

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

  5.

pracownia sprzedaży

Wyd. WSiP  „Sprzedaż  towarów cz. 2”

Kwalifikacje  A. 18.2

 

 

2013

 

 

  6.

geografia

rozszerzona

T.Rachwał  „Oblicze geografii 1”

Wyd. Nowa Era

 

 

2013

 

501/2/2013

 

 

KLASA   III  a    TECHNIKUM      zawód: technik  ekonomista

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 

Ponad  słowami”  wyd. Nowa Era

kl. II cz. 2

M. Chmiel, A. Równy, E.Mirkowska-Treugutt

 

 

 

 

425/4/2013

 

  2.

matematyka

M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   MATEMATYKA – podręcznik do liceum i techników –  zakres podstawowy  i  rozszerzony  kl. II

Nowa podstawa programowa  2012 – Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof  Pazdro  Zbiór zadań

kl. II

 

 

 

 

  3.

geografia 

 

Kontynuacja podręcznika z kl. II

 

 

 

 

  4.

historia
i społeczeństwo

 

Wyd.  OPERON  Odkrywamy na nowo .  Ojczysty Panteon
i  ojczyste spory”.

 

 

 

 

  5.

rachunkowość 
i analiza  finansowa

Rachunkowość i analiza finansowa cz. I  i  II

Zamawia szkoła

 

 

04/2008

 

  6.

pracownia rachunkowości i analizy finansowej

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

  7.

prowadzenie firmy symulacyjnej

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

  8.

język angielski

 

 

Podręcznik zostanie podany we wrześniu

 

 

 

  9.

język niemiecki

 

 

„Deutsch Expeolition” cz. 3 A

 

 

 

 

                                                         III  b  zawód: technik handlowiec

 

1.      

marketing
w działalności handlowej

 

Wyd. WSiP  „Marketing
w działalności gospodarczej”

 

Kontynuacja podręcznika

 

 

 

2.      

obsługa klientów

         Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

3.

przedsiębiorca
w handlu

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

4.

język obcy 
zawodowy

 

--------

 

 

 

  5.

pracownia sprzedaży

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

  6.

symulacyjna firma handlowa

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

  7.

język angielski

 

 

Podręcznik zostanie podany we wrześniu

 

 

 

  8.

język niemiecki

 

 

„Deutsch Expeolition” cz. 3 A

 

 

 

 

9.

elementy prawa

 

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

KLASA   III  b   TECHNIKUM      zawód: technik  architektury krajobrazu

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 

Ponad  słowami”  wyd. Nowa Era

kl. II cz. 2

M. Chmiel, A. Równy, E.Mirkowska-Treugutt

 

 

 

 

425/4/2013

 

  2.

historia 
i społeczeństwo

Wyd.  OPERON  Odkrywamy na nowo .  Ojczysty Panteon
i  ojczyste spory”.

 

 

 

 

  3.

matematyka

 

 

M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   MATEMATYKA – podręcznik do liceum i techników –  zakres podstawowy  i  rozszerzony  kl. II

Nowa podstawa programowa  2012 – Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof  Pazdro  Zbiór zadań

kl. II

 

 

 

  4.

biologia

rozszerzona

Kontynuacja podręcznika z klasy II

 

 

 

 

 

  5.

obiekty małej architektury  krajobrazu

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

  6.

działalność gospodarcza
w  architekturze krajobrazu

Wyd. HORTPRESS  „Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu”   Anna Grontkowska

 

 

 

  7.

język obcy w

architekturze krajobrazu

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

  8.

przepisy ruchu drogowego  kategorii  T

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

 9.

prace w obiektach architektury krajobrazu

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

10.

język angielski

 

 

 

 

Podręcznik zostanie podany

                 we wrześniu

 

 

 

11.

język niemiecki

 

 

„Deutsch Expeolition” cz. 3 A

 

 

 

 

 

KLASA   IV a     TECHNIKUM      zawód:  technik  ekonomista

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 

„Ponad słowami” kl. III, M.Chmiel, R. Pruszczyński,

A. Równy, Wyd. NOWA ERA

 

 

425/5/2014

 

  2.

matematyka

 

Wyd. PAZDRO  M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   Zbiór zadań do kl. III  „Powtórka przed maturą”  poziom podstawowy

Wyd. AKSIOMAT   „Arkusze maturalne”  poziom  podstawowy

 

 

 

 

  3.

geografia - zakres rozszerzony

Wyd. Nowa Era, „Oblicza geografii” – kontynuacja cz. 2 i 3

 

 

 

 

  4.

historia i społeczeństwo

 

Wydz.  OPERON  cz. 2,  cz. 3

„Historia”

 

 

 

 

  5.

rachunkowość i analiza finansowa

 

 

B.Padurek  „Rachunkowość przedsiębiorstw” cz. III i IV

(zamawia szkoła)

 

 

04/2008

 

 

 

6.

 

pracownia rachunkowości i analizy finansowej

 

 

B.Padurek  - Zeszyt  testów
i ćwiczeń  przygotowujących  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodowe  technik ekonomista

 

 

 -

 

-

 

7.

język angielski

 

Wyd.  PEARSON   „ Repetytorium maturalne”. Podręcznik do języka angielskiego  - poziom podstawowy

 

 

2011-07-08

 

351/2011

 

8.

język niemiecki

 

3c i 3a  Repetytorium maturalne”  (kont) 

3c poziom podstawowy  „HIER UND  DA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA   IV b    TECHNIKUM      zawód:  technik  handlowiec

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/ autor/wydawca

Data dopuszczenia MEN

Nr dopuszczenia MEN

Podpis nauczyciela

  1.

język polski

 

„Ponad słowami” kl. III

M. Chmiel, R. Pruszczyński,

A. Równy, Wyd. NOWA ERA

 

425/5/2014

 

  2.

matematyka

 

Wyd. PAZDRO  M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda   Zbiór zadań do kl. III  „Powtórka przed maturą”  poziom podstawowy

Wyd. AKSIOMAT   „Arkusze maturalne”  poziom  podstawowy

 

 

 

  3.

język angielski

 

Wyd.  PEARSON   „ Repetytorium maturalne”. Podręcznik do języka angielskiego  - poziom podstawowy

 

2011-07-08

 

351/2011

 

  4.

język niemiecki

 

  Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

  5.

geografia

 

Wyd. Nowa Era, „Oblicza geografii” cz. 2 i 3

 

 

 

6.

historia i

społeczeństwo

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

 

 

 7.

 

marketing w

działalności handlowej

 

 

kontynuacja

 

 

 

 

 

  8.

symulacyjna firma handlowa

 

Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

 

9.

język obcy zawodowy

   Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  b   zawód: technik architektury krajobrazu

 

  1.

język polski

 

 

 

Podręcznik zostanie podany

we wrześniu

 

 

 

 

  2.

język angielski

 

 

„Repetytorium maturalne”

Wyd. Pearson

 

 

 

  3.

język niemiecki

 

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

  4.

matematyka rozszerzona

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

  5.

biologia rozszerzona

 

 

 

Biologia na czasie cz. 1, 2, 3

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

historia i

społeczeństwo- przed uzupeł.

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

7.

obiekty małej architektury krajobrazu

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

8.

działalność gospodarcza w architekturze

krajobrazu

 

„Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu”

Wyd. Hortpress

 

 

 

9.

projekty obiektów architektury krajobrazu

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu

 

 

 

10.

prace w obiektach architektury krajobrazu

 

 

Podręcznik zostanie podany

 we wrześniu