• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

uwaga - wymiana legitymacji

Strona główna » uwaga - wymiana legitymacji

2016-07-25 12:22

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca  2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 787) zmieniającego rozporządzenie w
sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - legitymacje szkolne zachowują ważność do dnia 30 września 2016 r.
Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji tracącej ważność i jest nieodpłatna.

Przypominamy o zdjęciu do nowej legitymacji