• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Strona główna » REKRUTACJA DO PROJEKTU

2017-09-25 13:05

 REKRUTACJA DO PROJEKTU
„Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” Rok szkolny 2017/18 Projekt „Zainwestuj w siebie postaw na przyszłość „realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego   w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego