• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

Projekt „Zainwestuj w siebie postaw na przyszłość”

Strona główna » Projekt „Zainwestuj w siebie postaw na przyszłość”

2017-03-20 19:22

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu informuje, że od nowego roku szkolnego 2016/2017 w szkole realizowany jest  projekt „Zainwestuj w siebie postaw na przyszłość” w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu i efektów kształcenia zawodowego  w CKZIU nr 2 w Przemyślu,  wzrost zatrudnienia absolwentów Technikum nr 2 poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

W ramach projektu przewidziane są:
-  szkolenia ECDL dla technika ekonomisty
-  kursy obsługi wózków widłowych i kas fiskalnych dla technika handlowca
-  kurs florystyczny dla technika architektury krajobrazu
-  indywidualne doradztwo zawodowe dla wszystkich kierunków kształcenia
-  płatne wakacyjne staże (miesięczne lub dwumiesięczne) dla uczniów i uczennic wszystkich   kierunków
-  zajęcia dodatkowe – firmy symulacyjne dla technika handlowca
-  zajęcia dodatkowe – firmy symulacyjne dla technika ekonomisty
-  studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla nauczycieli

 Zostały także doposażone pracownie zawodowe  oraz powstały dwie nowoczesne pracownie multimedialne dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec. Wartość projektu  wynosi  800 000 zł.


 Tekst: Asystent koordynatora projektu Edyta Gościak